Kontakt

Urbárske spolumajiteľstvo – pozemkové spoločenstvo Belá
SNP 590
013 05 Belá
IČO: 30230705
DIČ: 2020689539
IČ DPH: SK2020689539

Ing. Daniel Užák
Predseda spoločenstva
Tel:. 0905 426 612

Roman Strásky
Lesník
Tel:. 0905 426 611

Ing. Ivan Záhorec
Odborný lesný hospodár
Tel:. 0948 234 068

Ľubomír Hodoň
Strojník
Tel:. 0918 515 942